Działalność akademicka w Szkole Głównej Handlowej

Od czasu studiów jestem związany z SGH w Warszawie, gdzie w 1996  jeszcze jako student czwartego roku rozpocząłem pracę w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych.  


W ramach działalności dydaktycznej prowadzę seminaria licencjackie i magisterskie oraz wykłady z następujących przedmiotów:

  • Audyt i controling w korporacjach międzynarodowych
  • Zaawansowana ekonomia regulacji
  • Rynki, korporacje i regulatorzy
  • Ekonomia instytucjonalna
  • Portfolio Management for Financial Advisers (w języku angielskim)
  • Międzynarodowe rynki finansowe i regulacje (w języku angielskim i polskim)