News

6 lat temu PKP Cargo zakupiło czeskiego przewoźnika kolejowego AWT

W ciągu miesiąca po przejęciu AWT – w styczniu 2015 roku – cena akcji PKP Cargo wzrosła o około 8%. Wartość rynkowa PKP Cargo wynosiła wówczas około 3.7 mld. PLN. Dziś wartość spółki to ok. 600 mln PLN! 6 lutego 2019 roku prokurator Bartosz Wójcik z Prokuratury Regionalnej w Lublinie postawił zarzuty 5 byłym członkom zarządu oraz 8 byłym członkom rady nadzorczej PKP Cargo w związku z tą transakcją.

Profesjonalna transakcja

Zakupu czeskiego przewoźnika kolejowego AWT dokonał zarząd PKP Cargo 30 grudnia 2014 r. Zarząd podjął decyzję jednomyślnie. Rada nadzorcza kolegialnie wyraziła zgodę na transakcję na podstawie materiałów przedłożonych przez zarząd oraz przygotowanych przez wynajęte w tym celu profesjonalne konsorcjum doradcze. Głosowali za nią wszyscy, nie reprezentujący związków zawodowych, członkowie rady nadzorczej, także członkowie niezależni, powołani m.in. na wniosek EBOiR.

Zarząd PKP Cargo do przeprowadzenia procesu zakupu AWT wynajął profesjonalne konsorcjum doradcze składające się z zespołów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, firmy doradczej Ernst &Young (obecnie EY), firmy prawniczej Weil, Gotshal & Manges oraz doradców technicznych. W procesie – który praktycznie bez przerwy trwał około roku – uczestniczyły łącznie 154 osoby.

Po zakończonej transakcji niezależny zewnętrzny audytor, firma PWC przygotowała na zlecenie zarządu PKP Cargo opublikowany w dniu 2 lipca 2015 r. roku szczegółowy 180-stronicowy raport pt. „Przegląd procesu nabycia przez PKP Cargo S.A. udziałów w Advanced World Transport B.V.”. PWC potwierdziło, że proces realizacji transakcji prze PKP Cargo był zgodny z praktyką rynkową, zwracając w swoim raporcie szczególną uwagę na szeroki zakres wsparcia eksperckiego oraz kompleksowość badania spółek z Grupy AWT (tzw. due diligence).

Cena zapłacona przez PKP Cargo za 80% udziałów w AWT B.V. to 103,2 mln EUR (445 mln. PLN), była ona blisko 40% niższa niż uzgodniona we wstępnym porozumieniu ze sprzedającym 1 września 2014 roku. Rekomendowana w 2014 roku przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego – profesjonalnego doradcę transakcyjnego odpowiedzialnego za wycenę AWT  –  cena za zakup 80% akcji AWT to 111 mln. EUR.

Skumulowany wynik EBITDA AWT w latach 2014-18 wyniósł 81,4 mln. EUR. Cena za 80% akcji AWT B.V. wyniosła 103,2 mln. EUR. Oznacza to, że po 4 latach od przeprowadzenia transakcji „spłaciło się” około 80% wartości transakcji.

Menedżerowie kontra prokuratorzy

W okresie od kwietnia 2012 r. do listopada 2015 r. Grupą PKP zarządzał zespół profesjonalnych managerów spoza kolei pod kierownictwem Jakuba Karnowskiego. W tym okresie udało się utworzyć w spółkach Grupy PKP kilkusetosobowy zespół profesjonalnych, całkowicie apolitycznych menadżerów o specjalizacjach kolejowych i nie-kolejowych, którzy byli autorami bezprecedensowych, potrzebnych reform. Reformy w PKP dokonane przez Karnowskiego i jego współpracowników zostały uznane przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy jako wzorzec („best practice”).

W dniu 6 lutego 2019 roku prokurator Bartosz Wójcik z Prokuratury Regionalnej w Lublinie postawił zarzuty 5 byłym członkom zarządu oraz 8 byłym członkom rady nadzorczej PKP Cargo w związku z transakcją. Zarzuty dotyczą art. 296 par. 1 i 3 – „nadużycie zaufania” i nie mają charakteru korupcyjnego. Faktem bez precedensu jest postawienie zarzutów karnych członkom rady nadzorczej, którzy podejmowali decyzję o zgodzie na transakcję na podstawie dokumentów w tym wycen przygotowanych przez renomowanych doradców zewnętrznych (PKO Bank Polski I EY) na zlecenie zarządu PKP Cargo.

Byli członkowie zarządu PKP Cargo zostali zatrzymani na wiosek prokuratury w dniu 19 lutego 2019 roku i po przedstawieniu im zarzutów osadzeni w areszcie. Sąd po 2 dniach uznał tą decyzję prokuratury za „oczywiście niezasadną”.

W tej sprawie przez 2 lata praktycznie nic się nie wydarzyło, a podstawą zarzutów pozostaje amatorska ekspertyza przygotowana przez „doradców do zadań specjalnych”  – jak sami się reklamują – ze Szczecina.

Jakub Karnowski pracuje jako niezależny członek rady nadzorczej Ukrposhta (poczta ukraińska) w Kijowie. Stanowisko to uzyskał w wyniku międzynarodowego konkursu organizowanego przez firmę headhunterską Amrop i instytucje międzynarodowe. Ponadto Karnowski jest ekspertem Banku Światowego w projektach restrukturyzacji kolei w Chorwacji, Tanzanii i Kazachstanie. W przypadku tych dwóch ostatnich krajów wykorzystywane są polskie doświadczenia reform z lat 2012-15.

6 urodziny Pendolino – rocznica powrotu Polaków do kolei

Dokładnie 6 lat temu, 14 grudnia 2014 r., na polskie tory wjechało Pendolino, a Polacy zaczęli z powrotem przekonywać się do korzystania z transportu kolejowego – pisze Jakub Karnowski, Prezes PKP w latach 2012-2015.

Lata 2013-2014 to czas najniższego zainteresowania pasażerów koleją. Przestarzała kolej nie była atrakcyjną alternatywą dla podróżowania własnym samochodem. Dopiero wjazd na tory Pendolino odmienił ten trend ­­– w latach 2015-2016 nastąpił wzrost ruchu pasażerskiego o ponad 30% rocznie.

Zakup Pendolino budził ogromne emocje. Przetarg rozpisany jeszcze w 2006 roku nie przewidywał dostępu do internetu w pociągach. Dostawa pociągów była opóźniona o kilka miesięcy, ale inauguracja odbyła się zgodnie z planem, tj. 14 grudnia, a PKP za opóźnienia wygrało w międzynarodowym arbitrażu ponad 50 mln. Euro. W czasie testów w Polsce Pendolino osiągnęło rekord prędkości 293 km na godzinę, normalne składy rozpędzają się do 200 km/h. Równocześnie PKP zmodernizowało linie oraz dworce m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Gdyni. Najtańsze bilety na Pendolino kosztowały tylko 49 PLN, a dla studentów – 24,5 PLN.

Pozytywny trend dla kolejowego ruchu pasażerskiego panował do 2019 roku, czyli początku pandemii. Tymczasem jak pokazuje raport Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Publicznego korzystanie ze wspólnego transportu przy zachowaniu rygorów sanitarnych nie powoduje poważnego zagrożenia zakażeniem COVID – 19. W Wielkiej Brytanii ryzyko zarażenia podczas podróży pociągiem szacowane jest na 0,01%, a w Niemczech 0,2% zakażeń było związanych z transportem publicznym.[1]

 

Jakub Karnowski przeprowadził wielowymiarową restrukturyzację Grupy PKP (w tym m.in, debiut giełdowy PKP Cargo), w latach 2012-2015, uznawaną przez Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju za wzorcową. Karnowski jest wykładowcą na SGH i członkiem Rad Nadzorczych, m.in. Poczty Ukraińskiej oraz doradcą kolei m.in. w Kazachstanie.

[1] https://www.transport-publiczny.pl/mobile/uitp-transport-publiczny-jest-odporny-na-covid-66310.html

 

Jakub Karnowski, b. prezes PKP: CPK może kosztować kilka razy więcej niż zakładano

Koszt budowy Kolei Dużych Prędkości (HS2) w Wielkiej Brytanii miał początkowo wynieść 32.7 mld. GBP. W 2015 roku kwota ta urosła do 56 mld. GBP. Zaraz potem wzrosła do 106 mld. GBP. A teraz niezależna wycena przygotowana przez Lorda Berkeley wykazuje kwotę 170 mld. GBP, czyli ponad 5 razy więcej niż założenia początkowe[1].

1 mila KDP w UK ma więc kosztować blisko 0.5 miliarda GBP, czyli 1 km – ponad 300 mln. GBP (około 1.5 miliarda PLN).

Warto też przypomnieć, że budowa lotniska w Berlinie opóźniła się o 8 lat.

Jak wynika z moich informacji, władze CPK posiadają ekspertyzy, z których wynika, że tylko 2% tego typu tzw. megaprojektów jest realizowana w terminie i w ramach założonego budżetu.

W tym kontekście warto zadać pytania:

– Czy polski rząd jest lepiej przygotowany do takich projektów jak CPK niż Brytyjczycy lub Niemcy?

– Czy rząd aktualizuje założenia finansowe projektu, czy podtrzymuje oryginalne plany?

– Czy przygotowano już niezależną wycenę CPK w Baranowie uwzględniającą nowe przewidywane potoki podróżnych po pandemii?

– Jak wiarygodne są rządowe wyceny całego projektu?

Jakub Karnowski był w latach 2012-15 Prezesem Zarządu PKP S.A. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A. Obecnie pracuje jako konsultant Banku Światowego ds. restrukturyzacji kolei w Kazachstanie i Tanzanii.

[1] https://www.newcivilengineer.com/latest/hs2-review-deputy-demands-ministerial-meeting-over-170bn-cost-claims-13-11-2020/

 

Sprawa PKP Cargo. Prokurator ściga nie tych, co trzeba, wyborcza.pl

Byli członkowie zarządu PKP Cargo zostali zatrzymani na wniosek prokuratury 19 lutego 2019 roku i osadzeni w areszcie. Sąd po dwóch dniach uznał decyzję prokuratury za „oczywiście niezasadną”.

4 marca 2019 zarzuty usłyszał Jakub Karnowski, były przewodniczący rady nadzorczej PKP Cargo, prezes PKP w latach 2012-15. Prokuratura zarzuca Karnowskiemu, że „zagłosował za zgodą na zawarcie transakcji pomimo posiadanej wiedzy o nieuwzględnieniu (…) wszystkich ujawnionych ryzyk”, w tym ryzyka utraty głównego klienta, tj. Kopalni OKD (Ostarvskie Karvinskie Doly).

Doniesienie prezesa Libiszewskiego Doniesienie do prokuratury złożył w lipcu 2016 roku ówczesny prezes PKP Cargo z nominacji PiS Maciej Libiszewski. Do 2012 r. zasiadał we władzach spółki Srebrna, będącej zapleczem finansowym środowiska Jarosława Kaczyńskiego.

Więcej:

https://wyborcza.pl/7,155287,26512306,sprawa-pkp-cargo-prokurator-sciga-nie-tych-co-trzeba.html?disableRedirects=true

Fundusz Trójmorza założony przez BGK kupuje spółkę Cargounit od Abris Capital Partners. Co na to PKP Cargo?

Założony w maju 2019 roku z inicjatywy oraz z udziałem kapitałowym i organizacyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego Fundusz Trójmorza (Three Seas Initiative) wykupił 100% udziałów w spółce Industrial Division działającej jako Cargounit.

Cargounit to pool taborowy, który ma 175 lokomotyw. Jego właścicielem były podmioty związane z Abris Capital Partners.

Parametry transakcji w tym cena nigdy nie zostały ujawnione. Przewodniczącą rady nadzorczej Funduszu Trójmorza jest prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

O transakcji pisał Puls Biznesu:

https://www.pb.pl/pierwsza-inwestycja-funduszu-trojmorza-1006396

Abris Capital Partners to fundusz który w lutym 2019 roku wygrał w arbitrażu ze Skarbem Państwa spór związany ze sprawą FM Banku oraz 650 mln. zł. Aktualnie sprawa jest w blisko dwuletnim zawieszeniu. Abris jest też współwłaścicielem spółki GetBack.

W 2015 roku PKP Cargo kupiło 80% udziałów w czeskiej spółce AWT International (dzisiaj PKP Cargo International) która ma także około 170 lokomotyw oraz 3400 wagonów (plus 1800 wynajmowanych), licencje na 8 krajów i kontrakty przewozowe. Miesiąc po tej transakcji akcje PKP Cargo osiągnęły historyczny rekord ponad 92 zł. Dziś to około 11 zł.

Równocześnie z zakupem AWT ówczesne władze PKP Cargo podpisały strategiczną umowę o współpracy z kolejami chorwackimi (HZ). Umowa i transakcja idealnie wpisywały się w projekt Trójmorza oraz w powstałą w 2017 roku Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju ówczesnego wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który w 2015 roku chwalił transakcję przejęcia AWT przez PKP Cargo. W zakupie zarządowi PKP Cargo doradzało konsorcjum złożone z Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, firmy doradczej EY i prawnej WGM. Po jej zakończeniu firma doradcza PWC przeprowadziła zewnętrzny audyt procesu.

W związku z tym pojawiają się następujące pytania:

(1) Czy Fundusz Trójmorza – utworzony za publiczne pieniądze państwowego BGK – rozważał zakup PKP Cargo International od PKP Cargo? Czy PKP Cargo rozważało sprzedaż spółki?

Całe PKP Cargo ma około 3000 lokomotyw i 65000 wagonów.

(2) Jakie elementy zdecydowały, że Fundusz Trójmorza nabył spółkę taborową od prywatnego funduszu Abris Capital Partners a nie od kontrolowanego przez rząd PKP Cargo?

(3) Dlaczego opinia publiczna nie może poznać szczegółów transakcji zakupu Cargounit przez Fundusz Trójmorza w formie Białej Księgi?

(4) Dlaczego rząd Mateusza Morawieckiego używa publicznych pieniędzy państwowego banku do budowy struktury bezpośrednio konkurencyjnej wobec swojego „narodowego championa” którego wartość stopniała do 12% wartości z przed 5 lat, a jego perspektywy są bardzo słabe?

Źródła:

https://media.bgk.pl/60741-fundusz-trojmorza-oficjalnie-zalozony-bgk-podpisal-akt-zalozycielski

http://m.300polityka.pl/biznes/2020/10/21/fundusz-trojmorza-rosnie-bgk-zwiekszyl-udzial-w-funduszu-trojmorza-o-250-mln-euro/

https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/1413844,spor-z-abris-arbitraz.html

Statement by Jakub Karnowski

Warsaw, 4 March 2019

Statement by Jakub Karnowski

Today, the Regional Prosecutor’s Office in Lublin has broad charges against in connection with a transaction involving the takeover of shares in the Czech railway carrier AWT B.V. by PKP Cargo in 2014-15. The allegations are absurd: they have no relation to reality or to my role in the process. Therefore, I would like to make the following statement:

AWT B.V. purchase transaction by PKP Cargo

1. In the years 2012-15, I was Chairman of PKP Cargo’s Supervisory Board. The Supervisory Board made a collective decision on the matter at issue. Except trade unions, all Supervisory Board members , including independent members appointed inter alia at the request of the EBRD, voted in favour of the resolution. 2. The Management Board of PKP Cargo hired a professional consulting consortium consisting of teams of the Brokerage House of PKO Bank Polski, Ernst Young (currently EY), Weil, Gotshal & Manges (now WGM) and technical advisors for the purposes of conducting the AWT purchase process. The total of approximately 154 people participated in the process – which lasted about a year. 3. After the transaction, an independent external auditor, PWC, at the request of the Management Board of PKP Cargo prepared  a detailed 180-page report entitled „Overview of the acquisition process by PKP Cargo S.A. of shares in Advanced World Transport B.V.”, which was published on 2 July 2015. PWC confirmed that PKP Cargo’s transaction process was in line with market practice, paying particular attention to the wide scope of expert support and the comprehensive nature of due diligence reviews of companies from the AWT Group. According to PWC: „the number and scope of external advisors’ responsibilities and the scope of involvement of internal PKP Cargo SA teams in the transaction process shows a conscientious and prudent approach to the process.” „The AWT due diligence process was comprehensive in terms of the areas examined and the involvement of advisory teams, which proves that PKP Cargo attached great importance to minimizing the risks associated with the acquisition of AWT BV, and strived to obtain as much knowledge as possible about the subject of the transaction and the market on which it operated„(quotes from the report). 4. The price paid by PKP Cargo for 80% of shares in AWT B.V., namely EUR 103.2 million (PLN 445 million), was nearly 40% less than agreed in the preliminary agreement with the seller dated 1 September 2014. According to a 2014 recommendation by the Brokerage House of PKO Bank Polski, professional transaction advisor responsible for AWT’s valuation, the price for the purchase of 80% shares of AWT price was EUR 111 million. 5. PKP Cargo in 2014/15 was interested in acquiring 100% of shares in AWT B.V. At the time PKP Cargo signed the agreement with the owner of AWT B.V., a similar offer featuring the same price was received by the owner in respect of a 20% stake. The offer was rejected by him due to the offered price being too low in his opinion. 6. The final price was the equivalent of approximately 6 times the EBITDA (roughly meaning the company’s operating profits) of the target company, which, considering that the benchmark level of transactions in the logistics market segment in the period 2007-12 equals  6.44 * EBITDA, bears testament to the fact that the transaction had all the features of an arms’ length transaction. 7. The fair value of acquired assets (minus liabilities) of AWT B.V. was PLN 138 million higher than the price paid. As a result, the 2017 financial statements  showed this amount as a profit   as a result of the occasional purchase of AWT. In 2016 and 2018, the Management Board of PKP Cargo made – in the course of day-to-day operating activities – write-offs totaling PLN 52 million. This means that at present AWT B.V. assets are valued at PLN 86m more than the implied price paid for shares by PKP Cargo at the time of the transaction. This valuation was accepted every year in 2015-18 by successive Management Boards and statutory auditors of the company in annual reports. 8. AWT’s accumulated EBITDA in 2014-17 amounted to EUR 81.4 million. The price for 80% of AWT B.V. shares amounted to EUR 103.2 million. This means that – if only EBITDA for 2018 turns out to be no worse than the average annual EBITDA for the previous 4 years – the costs of purchase of 80% of AWT shares by PKP Cargo have already been recovered! In addition, the above result does not take into account the synergy effects of AWT with PKP Cargo. 9. On 2 November 2017, the Management Board of PKP Cargo increased its shareholding in AWT B.V. to 100% by buying back the remaining 20% ​​of shares in AWT B.V. from the minority shareholder for the price of EUR 27 million, which means the valuation of 100% shares tallied with the 2014 price. 10. On 8 December 2018 AWT, already a 100% subsidiary of PKP Cargo, acquired 80% of shares in the Slovenian rail freight company Primol-Rail. The price or details of the transaction have not been disclosed, which amounts to a violation of the standards applicable on the public market in Poland and significantly deviates from the standards adopted when purchasing AWT B.V. in 2014/15. OKD policy and bankruptcy 1. In the Consolidated Annual Report of the PKP Cargo SA Capital Group published in the first half of 2016, its CEO at that time, Maciej Libiszewski wrote in a letter to shareholders: „The most important event in 2015 was the acquisition of 80 per cent of shares in Advanced World Transport (AWT), the second largest rail freight carrier in the Czech Republic and one of the largest private carriers in Europe. Thanks to this investment, PKP Cargo strengthened its strategic position in Central and Southern Europe. Thanks to the inclusion of AWT in the structures of PKP Cargo, we have increased the scale of our operations abroad and our capabilities in servicing European markets.” At the same time, in July 2016, the very same Maciej Libiszewski filed a crime report to public prosecution authorities on the previous management board of PKP Cargo in connection with the purchase of AWT! 2. The purchase of AWT by PKP Cargo was touched upon in the speech delivered in the lower chamber of the Polish Parliament by Minister Andrzej Adamczyk on 11 May 2016 regarding what was known as the „audit of state treasury companies”. 3. On 4 July 2016, PKP Cargo published a current report on the preparation of another AWT valuation, which indicated the overestimation of AWT’s valuation in the 2014 transaction. The expert opinion is confidential. The procedure in which the expert report was commissioned and the experience people who prepared the expert report had with transactions of a similar scale are unknown. 4. On 3 May 2016, AWT’s contractor – the Czech OKD mining corporation, filed for bankruptcy. On 2 August  2016, PKP Cargo published information regarding the recognition by the Ostrava Court of all receivables from OKD in the course of the restructuring process. Notwithstanding the foregoing, on 26 September 2016, PKP Cargo decided to write off all receivables from OKD. 5. In October 2018, the Czech Prime Minister Andrej Babis announced that the OKD mines would continue their coal mining business until at least 2030. This means that the optimistic scenario assumed by advisors in the AWT purchase process would come to fruition. This change was confirmed by the state-owned PRISKO company, OKD’s sole shareholder. 6. OKD’s profit in 2017 amounted to approximately CZK 3.5 billion, or approximately PLN 500 million. According to publicly available information, after the first half of 2018, OKD had operating profits of 2.3 billion CZK, or approximately PLN 400 million, and had free cash at the level of approximately 2.4 billion CZK, i.e. over PLN 400 million. A wider perspective 1. From April 2012 to November 2015, I was President of the Management Board of PKP SA. During this period, I managed to create within the PKP Group a few hundred-person strong team of professional, completely apolitical managers with railway and non-railway specializations who authored unprecedented reforms. Each and every one of them was dismissed, with no single exception, from the PKP Group in 2016. 2. One of the elements of these changes was the public WSE listing of PKP Cargo as the second largest freight carrier in the EU, and the development of a long-term development strategy, which had been promised by the Management Board and the strategic owner to investors. The prospectus approved by the Polish Financial Supervisory Authority on 4 October 2013 stated as follows: „The Group intends to develop through acquisitions and strategic alliances with other rail carriers abroad. In the long term, the Group intends to become a major player on the neighboring markets. Business development on foreign markets will enable the Group to continue to take advantage of the benefits resulting from economies of scale and to increase the level of rolling stock utilization.” 3. The PKP Cargo Strategy for 2019-23 adopted in November 2018 by the Management Board of PKP Cargo headed by Czesław Warsewicz, confirms that „achieving the goals will be based, among others, on foreign expansion.” 4. In total, 67% of shares in PKP Cargo were sold by their owner, PKP SA, in two tranches: 50% were sold during its stock exchange debut on 30 October 2013, and an additional tranche of 17% was sold on 18 June 2014. The average selling price was PLN 70. Today – after 5 years – PKP Cargo shares are worth PLN 42, which is exactly 40% less. The revenues of PKP SA on sales were PLN 2.1 billion. Tey helped to pay off the historical debt of PKP S.A. PKP S.A. remained the strategic owner, retaining control over the company. Within a month after the takeover of AWT – in January 2015 – the price of PKP Cargo shares increased by about 10%. The stock exchange valuation of PKP Cargo at that time was around PLN 3.7 billion. Today, this value amounts to approximately PLN 1.9 billion. 5. The acquisition of AWT for approximately 20% of the amount obtained from the sale of 67% of shares in PKP Cargo was part of a long-term strategy for the international expansion of „national champions” such as PKP Cargo. This course of action was outlined by Prime Minister Mateusz Morawiecki in the „Responsible Development Strategy” in 2017. „For me large companies, very large also (…), which have a status so developed that they can expand abroad, are absolutely crucial for economic development, because by increasing the scale of their activities (…) scope, only thanks to this they can do this international expansion and pave the way for a smaller one” said Mateusz Morawiecki on 23 October 2017. The charges pressed against Management and Supervisory Boards of state-controlled „national champions” 4 years following the completion of the successful cross-border takeover do not seem to act as an effective motivation to foreign expansion for the managers of these enterprises nominated by the current political authorities.

Jakub Karnowski