dr. Jakub Karnowski

Urodziłem się 1 marca 1974 roku w Sosnowcu. w 1992 roku zdałem maturę w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Sosnowcu.

W 1997 roku ukończyłem Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz studia MBA w Carlson School of Management i Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs w University of Minnesota (USA). Byłem stypendystą Fundacji Margaret Thatcher w London School of Economics. W 1999 roku uczestniczyłem w programie Harvard University – John F. Kennedy School of Government. W 2001 roku ukończyłem kurs dla doradców inwestycyjnych. W 2004 uzyskałem stopień doktora nauk ekonomicznych w SGH. W 2007 odebrałem dyplom analityka finansowego CFA (Chartered Financial Analyst), nadany przez amerykański CFA Institute, potwierdzający kwalifikacje w zakresie doradztwa inwestycyjnego. w 2021 roku rozpocząłem studia podyplomowe „Blockchain: biznes, prawo i technologia” w SGH.