Fundacja Wolności Gospodarczej

Fundacja Wolności Gospodarczej

Misją fundacji jest inwestowanie w najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz wolności gospodarczej i tworzenie przestrzeni współpracy i integracji zwolenników wolnego rynku.
Więcej na temat fundacji:
www.wolnagospodarka.pl


CFA Society of Poland

CFA Society of Poland

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jednym ze 157 lokalnych stowarzyszeń międzynarodowego CFA Institute. Organizacja obecna jest w 70 krajach i zrzesza ponad 185 tys. przedstawicieli branży finansowej, obecnych w ponad 164 krajach.

CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce.

Organizacja skupia profesjonalistów mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Jest to prestiżowe grono osób, mogące pochwalić się szerokim zakresem wiedzy finansowej i doskonałym zrozumieniem procesów gospodarczych. Certyfikat CFA® to kompetencje i kwalifikacje niezbędne do wykonywania wielu zawodów. Egzaminy obejmują takie obszary, jak analiza i wycena instrumentów finansowych, zarządzanie portfelem, finanse spółek, sprawozdawczość finansowa czy etyka.

więcej na temat stowarzyszenia:
https://cfapoland.org/


Towarzystwo Ekonomistów Polskich

Towarzystwo Ekonomistów Polskich

Celem TEP jest rozwój nauk ekonomicznych, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych współczesnego świata, dyskusja nad kształtowaniem się ładu gospodarczego w Polsce i świecie oraz wspieranie rozwoju ekonomistów młodego pokolenia.

Towarzystwo przykłada szczególną wagę do obecności na forum publicznym. Edukacja publiczna w dziedzinie ekonomii w różnych jej formach należy do najważniejszych zadań TEP. Członkowie i władze TEP mają świadomość ciągle jeszcze słabej znajomości podstaw wiedzy ekonomicznej.

Formą obecności na forum publicznym są też oświadczenia Rady TEP. Skierowane do elit politycznych, są one również formą publicznej edukacji ekonomicznej, ostrzegając przed konsekwencjami kroków podejmowanych w polityce gospodarczej lub szkodliwych rozwiązań instytucjonalnych.

TEP nie jest i nie stara się być organizacja masową. Natomiast siłą kompetencji i zaangażowania jego członków stara się wpływać na sposób myślenia o gospodarce, tak na szczeblu profesjonalnym, jak i w życiu publicznym

Swoje cele Towarzystwo realizuje za pośrednictwem szerokiej gamy środków. Należą do nich:

  • klasyczne naukowe konferencje i seminaria;
  • dyskusje na tematy bieżące gospodarki (np. od kilku lat, mniej więcej co dwa miesiące, organizowane są panele z udziałem zaproszonych ekspertów, wypowiadających się na temat jakiegoś aktualnego zagadnienia);
  • działalność klubowa, np. spotkania nieformalne (off the record) ze znanymi ekonomistami i osobami pełniącymi funkcje publiczne, z którymi podczas obiadu dyskutuje się na tematy nurtujące członków TEP;
  • realizacja programów tematycznych z zakresu gospodarki i polityki gospodarczej (np. program „Monitorowanie inicjatyw legislacyjnych”, którego celem było sygnalizowanie władzom publicznym, środowiskom biznesu i światu akademickiemu ekonomicznych konsekwencji aktów prawnych, jak również sugerowanie zmian w przygotowywanych lub już obowiązujących ustawach);
  • działalność wydawnicza;
  • obecność Towarzystwa na forum publicznym, włącznie z publiczną edukacją ekonomiczną (działalnością popularyzatorską).

Więcej o towarzystwie:
https://tep.org.pl/